Crow larmsystem är 100% trådlöst och samtliga produkter är certifierade av SBSC -

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB


Systemet har lång räckvidd, upp till 2 000 meter vid fri sikt.


Det har 4 sektioner vilket gör det möjligt att larma olika områden, lokaler eller fastigheter, helt oberoende av varann.


Extra hög säkerhet genom kryptering av all kommunikation som sker via larmgivare samt

IP / GSM LTE 4G och WiFi.


Systemet kan anslutas till ett Yale Doorman lås för enkel styrning av både larm och dörrlås.

Centralenhet IP / LTE 4G / WiFi

Rörelsedetektor med inbyggd färgkamera, dag som natt. Blixt för bästa bild även i mörker. Husdjurstolerant - upp till 25 kg.

Rörelsedetektor

Husdjurstolerant - upp till 25 kg

Röstenhet, används vid utlöst larm så larmcentralen kan kontakta dig för identifiering

Manöverpanel för av-/pålarmning samt skalskydd (nattläge) + överfall med inbyggd sirén. Kod eller tagg

Fjärrkontroll för av-/pålarmning + överfall

Magnetkontakt med vibrationsdetektor

Rörelsedetektor för utomhusbruk. Klarar temperaturer ner till 25 minusgrader.

Rörelsedetektor med inbyggd kameradetektor för utomhusbruk. Klarar temperaturer ner till 25 minusgrader.

Glaskrossdetektor

Temperatursensor

Rök & värmedetektor med inbyggd sirén som utlöses vid brand och/eller inbrott.

Utomhussirén med blixtljus

Dörrmodul för styrning av Yale Doorman dörrlås V2N & L3

Inomhussirén med blixtljus

Vattendetektor