Tempest larmcentrals tjänster


Fria väktarutryckningar innebär att vid ett konstaterat inbrott, brand, skadegörelse eller överfall skickas en väktare till fastigheten som larmet har löst ut på. Om väktaren kan konstatera att larmet löst ut av någon anledning där det visar sig vara en brand, inbrott, skadegörelse eller överfall är utryckningen 0 kr då det ingår fria väktarutryckningar i månadsavgiften.

Visar det sig att larmet löst ut p.g.a någon annan anledning som ej går att relatera till ett konstaterat inbrott, brand, skadegörelse eller överfall debiteras kunden utryckningen via faktura.


Du som kund ska alltid svara på samtal från Tempest larmcentral vid ett utlöst larm och uppge din behörighetskod. Om du själv ringer till larmcentralen ska du alltid uppge din behörighetskod. Är larmet utrustat med röstenhet kan du enkelt svara på personalen från larmcentralen Tempest genom att tala genom högtalaren. Har du glömt din behörighetskod och är på plats i fastigheten kan du identifiera dig via

Mobilt Bank ID.


Vid reparation i huset eller där du av någon anledning behöver lägga larmet i service ringer du alltid larmcentralen innan du påbörjar något, eftersom samtliga larmgivare är sabotagesskyddade och kommer larma om dessa öppnas. TEMPEST LARMCENTRAL 020-380 380.

Obefogade larm så som åsknedslag, husdjur som rör sig i larmat område, gardiner som fladdrar framför detektorer, fönster eller dörrar som ej är stängda, rökdetektorer som larmar då man ej använder köksfläkten m.m innefattas EJ av fria utryckningar.

Kostnaden för utryckningar skiljer sig vart i landet man bor. De kunder som har Kinds vakt som rycker på larm betalar 657 kr för en utryckning. (Priset är satt 2022-10-24)


Om kunden själv begär att väktare skall skickas till en fastighet även om man ej har konstaterat via larmcentralen att det är ett faktiskt inbrott får kunden betala utryckningen om det visar sig att det är ett obefogat larm.


Kundens ansvar


Varje kund har ett ansvar att alla som har tillgång till fastigheten skall kunna larmet genom att kunna larma av och på anläggningen. Om ett larm löser ut och en väktare skickas till platsen eftersom ingen svarat på larmcentralens samtal vid utlöst larm debiteras kunden utryckningen för detta tillfälle och omfattas ej av fria utryckningar.

Om man helt enkelt struntar i att svara eller själv ringa larmcentralen då larmet löst ut debiteras kunden utryckningen.

Därför är det av största vikt att du som kund alltid ringer larmcentralen om du behöver lägga larmet i service eller om du löst ut larmet av misstag. Om du råkat lösa ut larmet svarar du på samtalet från Tempest larmcentral och uppger din behörighetskod. I annat fall ringer du larmcentralen på 020-380 380 och uppger din behörighetskod för att stoppa utryckningen.


Service och garantier


Service som utförs av vår personal debiterar vi en framkörning, material som behövs samt den tid vi är på plats.

Minsta belopp vi debiterar är 695:-/tillfälle. Vid fel eller garantier debiterar vi en framkörning oavsett anledning.

Hela din anläggning omfattas av garantier på samtliga larmgivare och tillbehör. Om det är något som gått sönder av någon anledning eller slutat fungera (EJ YTTRE ÅVERKAN ELLER ÅSKNEDSLAG) omfattas detta av garantier på 1 år från installationsdagen. Garantier omfattas då kunden ej utfört målning, skada eller annat som är yttre åverkan.  Om kunden monterat batterierna fel i en larmgivare omfattas detta ej av garantier. Batterier omfattas ej av garantier. Det är vid normala förhållande en ganska lång batteritid upp till 5 år med undantag för vissa larmgivare som brandvarnare, utomhussiréner, LCD-Displayer där in och utpassering sker med ljud och display, kameradetektorer som befinner sig i ett inpasseringsområde eller i affärslokaler där magnetkontakter öppnas mer än 50 gånger per dygn. Batteriet i centralenheten bör bytas efter 5 år. Alla larmgivare innehar batterier och du kan själv byta ut dessa om så önskas. Batterier går att köpa av oss på Golden Security AB.

 

Sim-Kort och avgift 


Alla centralenheter har ett sim-kort monterat i sig för kommunikation mot larmcentralen eller sms samt app. Alla centralenheter bör ha dubbelkommunikation så som bredband (IP) och GSM LTE 4G. Detta för att om en bredbandsuppkoppling ej fungerar går den automatiskt över till GSM LTE 4G för att inte tappa kontakten mot larmcentralen eller din mobil för sms eller meddelande. Vi använder oss av Telenor telematik kort och NetMore telematik där alla operatörer finns med för data, sms, tal och övervakning.

Kostnaden för sim-kort under 12 månader är 600:-/år. (Priset är satt 2023-02-01)


Felmeddelanden som du kan få via sms från Tempest


Om strömmen försvinner kommer du att få ett meddelande efter en stund där det kommer stå följande:

Kommunikationsfel

Telelinjefel YD0000

Nät Fel

Dessa fel återställer sig när strömmen har kommit tillbaka och centralenheten börjar ladda det uppladdningsbara batteriet. Batteriet klarar ett längre strömavbrott på upp till 18 timmar med ett friskt batteri. Dessa batterier som finns monterat i centralenheten håller upp till 5 år.


Vill man ej ha meddelande från Tempest larmcentral om internet eller annan utrustning försvinner (kopplas ner tillfälligt) kan man välja att ta bort denna extra information genom att kontakta oss på Golden Security AB så Tempest ej skickar ut denna information till din mobil eller mail.

Dessa meddelanden kan uppkomma om tex ett kraftigt åskväder slår ut strömmen, snöstormar, stormar, telearbeten på väg eller liknande då någon behöver koppla ner den fasta telelinan, uppgraderingar eller annat där ström eller internet berörs. Men er GSM LTE 4G sändare som finns i er centralenhet tar ändå över vid dessa tillfällen för att ni alltid skall ha en kommunikationsväg kvar om en försvinner.

Har ni tidigare haft någon annan larmleverantör har dessa funktioner troligtvis ej visats för er som kund då ni ej haft denna funktion för meddelanden. Men då ni äger ert larm och har larmet kopplat mot Tempest larmcentral får ni ta del av mer information än tidigare.